Coaching, training & begeleiding

voor kinderen, jongeren & ouders
Neem contact met ons op!

Cindy Brander

Ik ben zo’n 12 jaar werkzaam geweest als groepsleerkracht in het basisonderwijs, voornamelijk in de bovenbouw. Wat ik fijn vond aan het werken in het onderwijs was het creëren van een veilig groepsklimaat waarin kinderen tot leren konden komen, niet alleen leren op cognitief vlak maar juist ook op sociaal emotioneel vlak. Ik vind het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te mogen ontdekken wie ze zijn en wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dit gaat met vallen en opstaan en dit kan een mooi proces zijn wanneer je hiernaar durft te kijken en hulp kunt vragen wanneer dit nodig is.

Ik merkte in het onderwijs dat een deel van de kinderen vastliep en besloot daarom de studie tot kindercoach te gaan doen. Juist om die kinderen te helpen weer op te kunnen staan nadat ze waren ‘gevallen’. Als leerkracht in het onderwijs vond ik dat daar niet altijd genoeg tijd voor was en dat de focus voor een groot gedeelte op de cognitieve ontwikkeling ligt. Juist om die kinderen te helpen die net even iets meer nodig hadden. Mede daarom begon ik in 2016 ik samen met Yttje onze praktijk voor kindercoaching. Eerst nog naast mijn baan als leerkracht en inmiddels volledig. Door de jaren heen zijn we ons blijven ontwikkelen en uitgegroeid tot een praktijk voor jong en oud met een hulpvraag. 

Yttje Hesselink

Ik heb ruim 15 jaar gewerkt als leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het werken met kinderen heeft mij altijd veel voldoening gegeven, maar als leerkracht begon ik op een gegeven moment te merken dat ik iets miste. Naast het overdragen van kennis, besteedde ik graag tijd en aandacht aan het welbevinden van mijn leerlingen. Op een gegeven moment besefte ik dat ik dat belangrijker vond, maar daar niet voldoende tijd en ruimte voor had in de klas. Ik heb toen de keus gemaakt een studie tot kindercoach te volgen en samen met Cindy in 2016 pYnter te starten. Dit deed ik naast mijn werk als leerkracht en ik vond dit een hele mooie combi. Wel had ik al snel de droom om in de toekomst het onderwijs achter me te kunnen laten en me volledig op pYnter te richten. Dat is inmiddels gelukt!

Ik ben blij een steentje bij te kunnen dragen wanneer kinderen/jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling voor uitdagingen komen te staan en ook om ouders hierin te ondersteunen.

 

Onze missie

pYnter heeft als missie kinderen vroegtijdig hulp te bieden, zodat erger kan worden voorkomen. Voor de leeftijdscategorie van 4 t/m 18 jaar is gekozen, omdat wij vanuit onze professionele achtergrond veel ervaring hebben in deze leeftijdscategorie. 

Waarom pYnter

Wij onderscheiden ons, door bij het bieden van de hulp, uit te gaan van de sterke kanten van uw kind. We benutten de sterke kanten van uw kind bij het aanleren en ontwikkelen van de nieuwe vaardigheden. Dit in combinatie met een positieve benadering zorgt voor het vergroten van het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter.

NB: Indien gewenst kunnen wij als vraagbaak dienen voor ouders over de ontwikkeling van hun kind.