skip to Main Content

We zijn gecontracteerd door het SDF (Sociaal Domein Fryslân). Alle Friese gemeentes zijn hierbij aangesloten. Dit contract houdt in dat we de coaching die we bieden vanuit de Jeugdwet aanbieden en dit ook via de Jeugdwet declareren. Ouders kunnen bij ons terecht met een verwijzing via de huisarts of het Gebiedsteam. Wij dragen vervolgens zorg voor de financiële afhandeling hiervan.
Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Ook op de site van het SDF is meer informatie te vinden www.sdfryslan.nl

Momenteel hebben we geen wachtlijst.

Back To Top